Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
Pinterest icon

De Basisvoorwaarden

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Doch onthou eerst nog...   " There is no Art like Philippe Smith ArtThink Better & Feel Better "  
 
ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter
 
De Basisvoorwaarden voor Grote Kunst

Bij een analyse van kunst staat niet de kunstenaar zelf, de kunstbeschouwer of de maatschappelijke invloed centraal maar het ‘kunstwerk’ zelf.
In dit geval dus ook mien kunstwerken... die hun gelijke niet vinden blush .... stoefer ...!

Om een degelijke analyse te maken ben ik te rade gegaan bij de inzichten van bekende en gerenomeerde analytici: Dr. Carl Gustav Jung, Kant,
Baumeister, Bishop, Oakes, Shamdasani, Freud en Nietzsche. Evenees Maria Moltzer en 
 Russische Sabina Speilrein, collega's van Jung en allemaal
grondleggers van de analytische psychologie. En niet te vergeten, kunsthistoricus Wilhelm Worringer.
Ook de moeite waard om te lezen is het boek van Dr. Tjeu van de Berck, ‘Eigenzinnig Kunstzinnig’.

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Ik heb dit ook aangevuld met mijn eigen inzichten en ben diepzinnig te werk gegaan. Ik ga uit van de stelling dat alles wat men ziet, niet zonder meer
zomaar’ kunst is! 
Het is niet zo omdat in een bepaald tijdperk, de cultuur bepaalde ‘objecten’ (kunstobjecten?) naar voor schuift als kunst, dat we deze
objecten volgens de geschiedenis mogen beschouwen 
als Grote Kunst? Dat is een al te simplistische of naïeve instelling. 
Dr. Jung schrijft oa : De mening van een kunstenaar over zijn werk is zeker niet de meest doorslaggevende factor om uit te maken als iets kunst is of niet”.
Zodoende wilde ik een grondige  analyse maken van mijn kunst en de jouwe ook. Zelfinzicht, zelfkritiek en zelfanalyse... goed zo Flupke... yes
Er lopen al genoeg megalomane dwazen rond in deze wereld...no
ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter
 
Supernova Explosion  Philippe SmithEen kunstenaar heeft een ‘esthetische houding’ en heeft deze ook nodig. Esthetica is een synoniem voor
‘schoonheidsleer’. De leer van het schone. De kwaliteit van de zintuigelijke waarneming:
‘hoe voelen we ons bij het zien van een kunstwerk’? Een goed gevoel of een van onbehagen?
Doch volgens Jung en ook mijzelf, is dé kwaliteit van een kunstwerk niet voldoende gedefinieerd als
‘een object van schoonheid’. Kunst is niet identiek aan esthetiek en de esthetische kwaliteiten van een werk
vallen zeker niet samen met kunst! 
Laten we het daarover eens zijn dat 
een smaakoordeel, geen kennisoordeel maar een esthetisch oordeel!
Als iemand zegt, dit is een mooi kunstwerk, dan is het
‘zijn smaak’ die een oordeel heeft!
De meeste musea, galeristen hebben, spijtig genoeg, een smaakoordeel. Schoonheid en lelijkheid spelen
vandaag een rol en ook bekendheid. 
En daarmede is dan ook alles gezegd over dit gezelschap!
Er zijn natuurlijk zeldzame uitzonderingen.
Hopelijk jij yes ....?  
So be it.... zegge k'ik ... so what, my friend ?
Do not worry, everything will come on its feets in future
... You shall only be happy with my Art ...

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

En we goan voort....met te vertellen wat al die 'slimme charels' zeggen....
Als we een esthetische houding aannemen om een kunstwerk te beoordelen zijn we verkeerd  bezig.
Dé werkelijkheid is absoluut geen esthetisch probleem. Bij een louter esthetische houding ontstaat er een conflictsituatie. Het is op genot uit en wend de
blik af van het lelijke (het drama), het moeilijke of het voornaamste
volgens mij het ethische. Deze louter esthetische houding kan de mens in verwarring
brengen. Als we er willen we van verlost worden dan hebben we een
‘ethische houding’ nodig! En dat is nu net het moeilijke voor een kunstenaar, die een
Esthetische houding heeft. De overgang voor hem/zij van een houding, die enkel waarneemt, naar een
positief oordelende houdingeen ethische houding
Is niet vanzelfsprekendEen esthetisch oordeel is in geen geval objectief maar subjectief.
Subjectief wil zeggen: niet aan ons verstand ontsproten maar aan onze ‘verbeelding’. Deze verbeelding heeft ons een gevoel van welbehagen of onbehagen.
En niet onbelangrijk.... het kan ons ernstig misleiden en in de war brengen! 

We moeten inzien dat kunst in de eerste plaats een ‘cultuur-geestelijke’ aangelegenheid is.
Wat ook heel belangrijk is, is dat ‘echte’ kunst zeker niet behoort tot de natuur maar tot de
‘cultuur’.
Pas wanneer we de natuur echt origineel bewerken is er sprake van cultuur.
We moeten het nodige zelfinzicht aan de dag leggen en zomaar niet alles ‘aanvaarden’ als kunst! 

Be Aware... het ethische aspect...wa is me da nu were...?   .... ha.... ja... het fatsoenlijke, het deugdzame....ha... daar hou ik  van 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter
Vooraleer  van ‘echte’ kunst te spreken, is het belangrijk de volgende voorwaarden kritisch te bestuderen.
Een degelijk oordeel berust op fundamenten, niet op smaken, potverdorie...! 
En dit is een overzicht van de  5 fundamenten waarmee wij ons inzicht mee kunnen verbeteren. Ik leg verder uit...

De 5 Fundamentals

 

1ste.  de vorm van het object, het formele (de uitdrukking, het uiterlijke).
2de.  de inhoud van het kunstwerk.
3de.   de participation mystique.
4de.   het autonoom complex van de kunstenaar.
5de.   de participation synchronistique.

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

1.  De vorm of object zelf

Dé vorm, zowel voor schilderij als voor sculptuur, zijn heel belangrijk. De vorm van een kunstwerk wordt  bepaald vanuit mijn ‘onbewuste drijfveren’.
Ik wil ‘indruk’ maken op de  materie en deze een mooie of lelijke vorm geven. Hoe onpersoonlijker deze vorm, hoe groter mijn creativiteit zal zijn... 
WOW !

En terug, niet alles wat mooi of esthetisch is, is zonder meer kunst. Een landschap kan ik schoon en esthetisch vinden, maar daarom is het nog geen kunst! 
Het is veel meer dan dat. Schoonheid is ook geen aspect van goedheid en waarheid. Volgens Dr. Jung en ook mijzelf moet het kunstwerk boven
het persoonlijke uitstijgen. 

Amai... ik moet dus op een volstrekt ‘onpersoonlijke’ wijze te werk ...awel, ik goa da  doen... goed zo...yes
Ik iets creëeren omdat er ‘iets’ in mij werd geráákt! ... Amaaiii...Flupke.... goe  bezig...

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Poppy's  Philippe SmithEen afbeelding van de natuur, een dier of een persoon zoals deze er in werkelijkheid uit ziet is daarom een ‘natuurproduct’.
Een symptoomproduct, die geen creativiteit bevat. En is onze wereld niet vol van mentale of psychische symptomen.
Net daarom zijn vele kunstwerken een uibeelding van 'ontredderde mensen'....een ontredderde mens op  zoek naar zijn zin.... 
...
in This World of Trouble...
Een vermeend  kunstenaar kan misschien goed schilderen maar als het product niet origineel is, is het ook geen Kunst met grote K!
Dé afbeelding of uitbeelding moet boven het persoonlijke van de kunstenaar zelf kunnen uitstijgen.
Dr. Jung en Worringer schrijven: 'Om te weten als een kunstwerk echt 'authentiek' is, moet het op zijn 'eigen benen' kunnen
 staan…
en een 'eigen onpersoonlijke stijl' hebben?'

Anders is het meer een louter natuurproduct:  'Decoratief speelgoed en geen Kunst'
.
Ha... ik moe dus proberen uit te stijgen boven mijn menselijke geest.... boven mijn persoonlijke wensen en gevoelens.... enlightened

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Volgens Jung is het gevaar van de esthetische tendens  een overschatting van het formele, de originele vorm. Een overschatting van de ‘artistieke’ waarde van de
geproduceerde vorm. Een louter esthetische houding is daarom een ‘partiële’ houding en per definitie eenzijdig en oppervlakkig. De kunstenaar moet een esthetische
vorm geven aan het onbekende, niet aan de natuur zelf! 
Zowel Freud en Jung noemen dit : ‘typische dwaalwegen en vergissingen’.
Jung zegt met nadruk het volgende: 'schilderijen of sculpturen, waarin dieren of personen worden afgebeeld zoals ze eruit zien in werkelijkheid,
dit zijn natuurproducten, zeker geen kunst '
.

Ha... als ik het dus goed verstoa zijn vele schilderijen of sculpturen we mooi maar het zijn eerder esthetische of decoratieve voorwerpen dan echte Kunst....
Amai... veel serieus werk aan de  winkel ... da doe mien toch wel serieus peinzen....

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

2. De Inhoud

En de spychologen zeggen voort....

Ook de inhoud van een kunstwerk ontspruit aan ‘een onbewuste drijfveer’ van een kunstenaar! 
De inhoud is hetgeen het kunstwerk ons eigenlijk wil zeggen. Dé interpretatie van het kunstwerk! Het willen begrijpen.
De vorm en de inhoud zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Uit de vorm van het kunstwerk moet echter dé inhoud blijken. De inhoud moet ook ‘cultuur’ gebonden zijn. 
Jung schrijft letterlijk: '...
Anders is er sprake van ‘symptomen van de natuur...'
Het gevaar nu van het willen begrijpen is de overschatting van het inhoudelijk aspect, die aan de interpretatie wordt onderworpen, waardoor
het ‘symbolische’ karakter van het kunstwerk verloren gaat. ‘...Dit kan niet anders...’. Dé inhoud van een kunstwerk kan zich niet anders openbaren
dan ‘in’ zijn esthetische vormgeving, en de laatste is volledig leeg zonder het eerste! De esthetische vormgeving heeft steeds een betekenisvolle inhoud nodig.
Amai... ook  nu da nog... ge maakt het wel moeilijk zulle .... ?

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Reflexbrain 'Philippe Smith'Dr. Jung schrijft : "een duistere impuls, echte creativiteit beslist over de vormgeving,
een onbewust a priori dwingt tot vormgeving.(…)
Beeld en zin zijn identiek, en terwijl het beeld zich vormt, wordt de zin duidelijk.
Het beeld heeft in feite geen interpretatie nodig, het representeert zijn ‘eigen’ betekenis.
Anders moeten we spreken van tekenen, zeker geen symbolen . 

Want in deze kunst uit het ‘ik’ geen mening. Het creatieve proces is immers ‘onpersoonlijk’.
Het ontspringt onbewust, los van het bewuste ‘ik’. Het onbewuste openbaart zich in creatieve fantasie. 
Het creatieve werk groeit uit een onbewuste diepte op. Alleen de waarnemingsfuncties,
intuïtie en gewaarwording spelen een rol bij het ontstaan van een kunstwerk.
Niet het denken en voelen. De geproduceerde fantasieën zijn een willekeurige prestatie,
die uit de kunstenaar zelf ontspringt, anders is het een esthetisch werk!"

En verder: " ...Laat ons een kritisch onderscheid maken...!"
Oei, oei ... mijn eigen ik of ego mag dus zijn gedacht nie zeggen...?
En dan moe nog uit kunstwerk de betekenis blijken ....?
Ge vraagt wel vele...potverdorie... 
 surprise   ... straffe kost...?
En het moe dan nog een Willekeurige Prestatie zijn, niet zomaar spontaan, en uit mezelf ontspringen....?
Ahwel...   k'ga da doen.  ..... Goe bezig Flupke ... yes
ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter
 
En waaa...  zeggen ze nog allemaal... die geleerde professors?
De inhoud van het kunstwerk of object moet af te leiden zijn uit de vormgeving of titel van het kunstwerk. Soms is een titel niet nodig, soms wel. Gedichten bij
een kunstwerk kunnen zorgen voor een meerwaarde. 
Het is ‘ook’ uiterst belangrijk dat de ziel van de tijdsgeest wordt veruitwendigd.
Net als religie is kunst een symbolische werkelijkheid. Symbolisch betekent eigenlijk dat in het object een machtige, ongrijpbare werkelijkheid verborgen zit.

In Grote Kunst is er altijd spraken van symbolen. Men kan vele tekens crying met een kunstwerk verbinden maar of een kunstwerk een symbool zal worden…
is een totaal andere kwestie. 
Symbolen komen voort uit ons fantasie denken dat irrationeel van aard is. 
Symbolen worden nooit bewust door mensen uitgevonden, anders is er terug sprake van tekenen ... die men met een (kunst)werk wil verbinden.
Het symbool moet een
 onaantastbaar karakter hebben. Symbolen zijn 'beeldcodes', die staan voor 'iets' anders.

Voorbeelden van symbool-kunstwerken:

  • Op de begraafplaats in Vladslo, het Praatbos, staan de granieten beelden, 'het Treurende Ouderpaar', gemaakt door de Berlijnse kunstenares Käthe Kollwitz in herinnering aan het overlijden van haar 18-jarige zoon, die vrijwillig naar de oorlog ging. De nazi’s beschouwden deze kunst als  ‘ontaard’. Maar uiteindelijk zijn deze beelden een symbool geworden voor de zinloosheid van de oorlog en het verdriet van de mens.  Deze beeldengroep heeft een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen. Het kunstwerk kreeg een universele betekenis,  die niet bewust door de mensen gezocht werd.
  • Het fameuze schilderij van René Margritte: 'Ceci n'est pas une pipe'. Het is aan de toeschouwer om eender welke interpretatie aan het schilderij te geven. Het beeld van een pijp op een canvas-doek is inderdaad geen echte pijp. Maar wat is het dan wel? Het kunstwerk stijgt hierdoor op boven het 'persoonlijke' van de kunstenaar zelf . Grote kunstwerken zijn onpersoonlijk!

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

T'is  begot waar ook ....
Veel vermeende kunstenaars verbinden hun kunstwerken met tekenen en denken 'begot' dat het symbolen zijn
T'is juste ik versta het ... tekens zijn doorzichtig van aard en gaan van een algemene stelling of afspraak naar een concreet geval.
Een pauw staat voor trots. Een wapenschild voor een teken van een familie... en anker een teken voor hoop.

Haaa...ik versta het ... ge kunt juist moar tekens verbinden met joun kunstwerken... tenzij je er iets 'onpersoonlijk' van maakt...juste...yes
Slim gezien, mannekes.... 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter
En ze goan verder
De Vijf Elementen  'Philippe Smith'
Bij symbolen is er dus iets anders aan de orde!  Je kan nooit zeggen dat iets een symbool is!
Dat gebeurt echter niet op basis van bewuste gedachten
maar op basis van onbewuste strevingen. Iets kan wel een symbool worden,
en iets wordt een symbool wanneer ik het tot een symbool maak...maar dan uiterst onpersoonlijk.

Symbolen komen voort uit ons fantasiedenken, dat irrationeel van aard is. 
Aan een ‘echt’ symbool gaat bijgevolg een innerlijk onbewust proces vooraf. 
Het moet de best mogelijke uidrukkingsvorm zijn van de wereldbeschouwing van het ogenblik en
die eenvoudig naar haar betekenis niet overtroffen kan worden.

Bij symbolen is de betekenis 'codevrij'
Amai  ... t'moet verdorie nog ook codevrij zijn? Ge maakt het welk moeilijk zulle... 
En dan nog de beste weergave van een wereldbeschouwing... een totaal nieuwe dus...?  Amai...

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

En wa hé je nog te zeggen.. slimm....?
Ook dieren worden niet lukraak symbolen in onze geschiedenis of culturen. De symbolische betekenis blijkt geenzins uit dé vorm!
Dit is een vergissing en overschatting van de vorm. '
Laat ons daarin duidelijk zijn' : schrijven zowel Freud als Jung en de hele reutemeteute....
Ze schrijven letterlijk : ‘Het uitbeelden van een dier of persoon, zoals deze er werkelijk uitziet in de natuur en daaraan proberen symbolen te verbinden,
is een typische dwaalweg en vergissing. Het is een overschatting van zowel de geproduceerde vorm als van het inhoudelijk aspect.
Het is noch een symbool, noch een kunstwerk!’ 
Ahwel merci  zulle... k'ben juste  door  t'oge van een naalde  gekropen...zwete  d'er nog van....frown ppffhhh...
Gelukkig is ter bij mien geen sprake van al die tekens... en zeker geen symptomen... k'ben nog wa  juist in mien hoofd 
Ahh wel... in miene kunst zit er zeker een 'symbolische uitdrukkingsvorm', zoals de slimme zeggen...
Ge moet het zelf moar zoeken... ge moogt ook wa doen om joen kost te verdienen... 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

3. Het Kunstenaarscomplex

Volgens Freud en Jung is het autonoom complex één van dé belangrijkste voorwaarden
vooraleer men kan spreken van  kunst.
Zij schrijven: 
'echte kunst is hét product van een autonoom complex
Het is het onbewuste in de kunstenaar zelf, die een onafhankelijk zelfstandig geheel vormt.
De kunstenaar is er zich niet altijd van bewust
'.  
 Hoeft ook niet!
Kunst maken is een zelfstandige drift. Een driftmatig gevoel voor het schone, het esthetische.
Maar het is veel meer dan een esthetisch gevoel.
Het is een bijna dwangmatige drift in de kunstenaar, die groeit vanuit een diepte.
Het is een speciaal complex.
Het is een geheel van gevoelens, gedachten, ervaringen, ideeën, indrukken, ontdekkingen,
herinneringen en ook onze vergeten én verborgen herinneringen. Zeker ook de verborgen
herinneringen van de menselijke soort uit de prehistorie.
De evolutie van de mensen gedurende miljoenen jaren opgeslagen in onze hersenen. Het instinctmatige, ons onbewust deel. 

Een kunstenaar is er zich niet altijd ‘bewust’ van! 

‘Het creatieve proces is in de ziel van de mens geplant’. En niet alleen in de mens, ook in de dieren zit deze drift!

De mooie stem van een zangvogel? De mooie kleuren van een haan of pauw. Evolutionair heeft de pauwenstaart geen nut!
Het mooiste voorbeeld is de toren van de Australische prieelvogel. 
Hij bouwt een architecturaal kunstwerk, versierd dit met allerlei kleuren,
waar zijn voorkeur uitgaat naar blauw en rood.
Hier zè...k'heb het were zitten... just gelijk mij... benne k'ik wel gene veugle,  zulle? ...
Hij maakt een mooi pad naar de ingang met allerlei kleine steentjes. Nu gebruikt hij ook ter versiering vele blauwe plastieken flesdoppen en
dat allemaal om indruk te maken op het vrouwtje. Enkel om te paren, want een nest is het niet. 
Hé t'nu gezien... t'zèn nog zulke gelijk ikke.....

PrieelvogelPrieelvogel

 De slimme besluiten....  Dieren hebben artistieke driften
en kunst  is dus geen puur  menselijke aangelegenheid.

Moa ben k'ik content ... da ik nie alleen ben...
Peinze da k'ik nie meer juist woare...
n'een pak van mien herte.... heart

 

Maar nog iets .... de Japanse Kogelvis ... deze kan mandala's maken...!     Perfect symmetrisch,  wiskundig en gestructureerd.
Een kunstwerk om een vrouwtje te imponeren. Kiest het vrouwtje zijn kunstwerk dan maakt de kogelvis  het midden van de cirkel effen
zodat het vrouwtje de eitjes kan leggen, waarna hij deze bevrucht en ook de ganse tijd bewaakt.

Japannde KogelvisMandala Japanse Kogelvis

 

 

 

 

 

Amai  zulle.... ?
En ik die dacht dat alleen de monikken in Tibet dé uitvinders waren van mandala's en cirkels...?
En dienen vis heeft dan nog  gene passer om n'een cirkel te tekenen en een latte voor die mooie lijntjes...?

Zitten er dan toch 'oerbeelden' in onze  hersenen...? Cirkels en lijnen...?

Dan is dergelijke kunst toch niet zuiver  menselijk van oorsprong en misschien wel niet 'originele creatieve kunst'...?
Amai, amai ... en doan oal die hoogvliegers die peinzen van wel....? 

Ze zoen beter een trapje lager goan stoan.... de  betweters :-)

 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

En ze goan verder...
Er bestaan verschillende  vormen van complexen. We hebben het moedercomplex of ook Oedipuscomplex genoemd. Oedipus is een mythologische figuur
die 'onbewust' aan zijn moeder ten onder gaat. We hebben het vadercomplex, het minderwaardigheidscomplex en het tegenovergestelde,  
het meerderwaardigheidscomplex, ook megalomanie genoemd. En niet te vergeten het religieuze complex…die tot problemen kan leiden maar niet altijd!
Religie kan ook een positieve functie hebben voor onze geest! 
Amai zeg.... ge zou er zelve complexen van krijgen?  crying
Allée, er bestaan dus negatieve en positieve complexen... t'is niet eenvoudig... t'is complex... 
ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter
 
Philipe Smith  Zeven DagenEen complex is bijgevolg een verzameling van ideeën en beelden die samengebald worden door
onbewuste aandrijvingen. Ze komen vanuit het onbewuste naar boven. Deze zijn niet ziekelijk maar
het is mogelijk en juist de kunstenaar is daar gevoelig voor.
De kunstenaar schildert of beeldt uit waar hij lijdt!
Het zijn levenservaringen en gevoelens van een innerlijke psyche. 
Zulke reacties steken bij een
kunstenaar ongewild de kop op. Ze zijn zelfstandig, niet bewust gewild, onwillekeurig, sterk
gevoelsbeladen en persoonsgebonden. 
Voor onze bewuste logica zijn ze dubbelzinnig, onlogisch soms onhanteerbaar.
Complexen kunnen ons bewustzijn remmen en bevorderen. 

Een kunstenaarscomplex, dat zich kan uitleven in zijn/haar beeldend werk heeft een positieve invloed.

Zoals ik reeds gezegd heb, een kunstenaar dicht, schildert en componeert  waar hij aan lijdt.
Deze voorwaarden gelden min of meer voor iedereen die creatief begaafd is. Een kunstwerk is
esthetisch vorm geven aan dit artistieke complex. Dit ‘instinctief’ drijvende complex, dat vanuit onze ziel
komt, stuurt vanuit een onbekende diepte talloze ingevingen naar ons bewustzijn.
Ik moet als het ware in het reine komen met iets. Het kunnen oude zaken zijn, waar de kunstenaar
geen besef van heeft maar ook totaal nieuwe creatieve.

Hier wordt er nu al een verschil gemaakt tussen de kunstenaar die lijdt en de kunstenaar
die al boven zichzelf is uitgestegen!
De ‘echte' originele creatieve kunstenaar en de amateur, zelfs al is 'ie' beroemd.
Ha... hier  heb k'ik  het vaste zulle... k'ben toch nog zo domme nie, zulle... n'een duime voor mie nu yes   
wachte.. ik ga het ne keer zeggen...

Miene 'ikke', miene 'ego'  heeft geen meninge!  

Mien creatief proces is zeker onpersoonlijk....
t' ontspringt onbewust, los van mien bewuste 'ik'. Ahwel...  al da onbewuste openbaart zich in mien creatieve fantasie...
t'is voor zot te worden...?

Heel miene creatieve bullshit, kletsproat ... komt vanuit miene onbewuste diepte.
Intuïtie en mien gevoel spelen hier een grote rolle... voila.. gè weet het nu ook were...
Dat is nu n'een postieve drift.... k'ga er nog komen....smiley

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Naar dat schijnt bestaat er bij mij een ‘oer-eros’, een ‘oer-lust’, of een drang, niet alleen tot het schone maar ook tot het ethische.
Wat is goed voor dé mensheid! Dit is één van de oerinstincten van creativiteit.
Het is mijn onbewuste wil iets uit te beelden wat de mensheid vooruit helpt, als de tekenen des tijds negatief zijn!
Alléen da zeggen ze toch....of t'waar is... weet ik nie...? En ze goan voort...

Er is spijtig genoeg ook een negatieve drift! Volgens Jung beginnen deze problemen bij een kunstenaar als zijn psychisch systeem niet in evenwicht is.
Voor een gezonde geest, moet hét proces van zelfobservatie zo goed mogelijk in het bewustzijn van de kunstenaar geïntegreerd  zijn. Bij een ongezonde relatie
zal d
eze lust, eros, overdadige psychische energie of energetische drift zich opdringen aan het ik-bewustzijn. Zo een kunstenaar kan dan niet omgaan met deze
toestroom aan energie en zo wordt in ernstige mate zijn psychische gezondheid geschaad! Denk maar even aan Mark Rothko bij wie het tot een suïcide kwam.
Hoe slechter zijn mentale toestand hoe donkerder zijn kleuren werden. 
Het ego wordt erdoor overspoeld. Dit wordt dan een negatieve projectie naar buiten toe.

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Amai miene frak.... k'ga mien driften moeten in de gaten houden.... hoe ga ik  da nu doen..?devil

La Demeure du Chaos

Nog een aantal voorbeelden van negatieve projecties:
# Op foto links zie je de ‘Demeure du Chaos, Huis van de Chaos’ van Thierry Erhmann, stichter van Artprice, 
markleider in onlineverkoop van kunst. 
De chaos en de botsing, die de hedendaagse moderne kunst uitbeeldt.
Bij aanklikken kan je verschillende foto's zien van zijn huis. Maar binnenin is er toch een zekere orde.

# Het uitbeelden van al het lijden in de katholieke kerk.
# Het uitbeelden van negatieve emoties. Het beste voorbeeld hiervan is:
  ‘De Schreeuw’ van Edvard Munch.
  Hij had een zware depressie en uiteindelijke pleegde hij ook suïcide. De Schreeuw Edvard Munch


En de slimme zeggen voert....
Bijgevolg, bij ernstige negatieve projecties houdt de vrijheid van het 'ik' op en dan wordt de
kunstenaar onbeheersbaar. Een dergelijk kunstenaar ‘faalt’ dan eigenlijk in zijn projectie.
Het kan de kunstenaar (meestal) wel genezen maar het is geen Grote Kunst.
De massamens kan deze kunst misschien wel mooi vinden maar daar houdt het dan ook op.
De Schreeuw werd verkocht voor 120 miljoen $. Het fascineert de mens, maar in negatieve zin....

De echte creatieve kunstenaar, die eenheid van psyche bereikt heeft, die zijn onbewuste heeft
kunnen assimileren met zijn bewuste geest…...de wereld draait immers om bewustwording…
moet de massamens wakker schudden uit zijn ongezonde negatieve projecties!
Als hij er zelf aan lijdt, kan dit dus niet!
Amai... k'ben der nie goed van....De Schreeuw.... zoveel geld voor een 'angstige bleetkouse'....?
Ziet ze.... zieder zijn zot.... maar ikke nie... da  zijn serieuse negatieve projecties... zulle....crying
Geloven nu eerder die slimme mensen... als de mensen da kopen, zijn ze zeker toch zelve ziek?
Ah, ja..; dat is beeld van de moderne mens?

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Wa ben k'ik toch blij met mien 'vijze' die beter vaste zit.... Jung noemt da  t'positieve complex....
Luistert ne keer naar wa dat t'ie zegt....

Een kunstenaar met een positeif oefent een compensatoire invloed uit op dé maatschappij. Deze kunstenaar waarschuwt voor de ongezonde elementen in de tijdsgeest.
Hij voelt aan en ziet wat er net onder de 
direct bewuste waarnemingsdrempel van de maatschappij ligt.
Dat is bijgevolg de negatieve onbewuste drijfveer, het collectief negatief onbewuste. Dergelijke 
kunstenaar heeft zodoende absoluut 'geen persoonlijke' boodschap meer.
Maar wél een collectieve boodschap! Hij  moet waarschuwen voor deze ontspoorde toestand en deze trachten, als voorbeeld in zijn leven, in orde brengen of weer goed maken. 

'Ars perficit Naturam' , 'wat de Natuur onvoltooid achterlaat, wordt door de Kunst voltooid'
Net zoals het menselijke lichaam zichzelf kan herstellen of genezen, zo kan ook de psychische eenheid in de maatschappij hersteld worden door een ongekende ‘kracht’ van bovenaf.
Dit zijn dé structurerende elementen in onze menselijke evolutie. De natuur is aan natuurwetten onderworpen maar we vergeten wel eens dat ook de ‘ganse menselijke psyche of
geest’  aan dezelfde natuurwetten onderworpen is, zij het minder uitgesproken waarneembaar!

Wat zegt t'ie nog....?
Complexen zijn gedeelten van de psyche die zich in de donkere sfeer van het onbewuste bevinden en waar ze ook totaal onafhankelijk van ons bewustzijn bestaan.
Het is echter alleen bij een negatieve relatie met deze donkere kant dat er psychische spanningen ontstaan!
Het complex kan dus dé waarneming van de artiest zowel in negatieve zin als positieve zin kleuren! 

Het complex grijpt de mens van binnenuit aan en beheerst hem. Hij wordt er als het ware bezeten door! Onbeheersbaar!
Amai...amaiii      ge zou benauwd komen van joenzelve...onbeheersbaar komen...psychisch ziek worden ...

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Volgens Jung en Freud worden vooral kunstenaars in hun creatieve processen geclusterd door zo een specifiek complex:
'Het zijn samenballingen van hevige affecties die ongewild een uitweg zoeken'

Door deze kunstdrift wordt het scheppingsproces van ‘onderaf’ naar boven gestuurd en krijgt zo voor het bewustzijn een ‘stralend numineus’ karakter.
Kunstenaars projecteren immers op een abnormale manier.  Het complex moet zich onder alle omstandigheden uitleven. 

De meeste analytici zeggen: 'Het persoonlijk unieke van dé kunstenaar is ontsproten aan een eigensoortig complex.
Het transformatieinstinct is  dé drijfveer van poëzie, schilderkunst, en van elke vorm van kunst. Echte grote Kunst moet een compensatoire doelstellling hebben
en ook voor onze toekomst belangrijke aanwijzingen geven!'
 
Waar vind ik nu nog zo een kunst in onze moderne maatschappij? Waar is die participatie? Arte Povere? Zero kunst? 
Een beeld is een expressie…  een gewaarwording… wat voel je?
 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

4.  De Mystieke Participatie

De slimme zeggen: '...de mystieke numineuze participatie, de echte mystieke...is een must voor Grote Kunst...! '

Red BrainsDe mystieke participatie valt het best uit te leggen met de eerste mystieke kunst vanuit de prehistorische grotten,
namelijk deze van Lascaux, Frankrijk. Dit is het 'absolute' voorbeeld van grote figuratieve en abstracte kunst !
Het mystieke aspect, die de tijdsgeest uitbeeldt in al zijn facetten, is ongeëvenaard.
Echt de moeite waard voor iedere kunstenaar of kunstliefhebber om daar even op in te gaan. 

Een kunstenaar benadert ‘de werkelijkheid’ concreet of abstract…(...)  
"
De Participation Mystique is dé meest primitieve betrekking die elke mens heeft op deze werkelijkheid".
Het is de geheimzinnige band die alles verbindt wat ‘beneden’ op aarde is en wat ‘boven’ is…
tussen mijzelf en de bomen, de dieren, de maan, de zon, de sterren,
de melkwegstelsels en het universum. 
Het is de psychologische verbondenheid met de wereld om ons heen.
De mens maakt buiten zichzelf om, deel uit van deze
werkelijkheid. Hij wil dit mysterie begrijpen ! Iedereen wordt in zijn aardse leven ooit eens geconfronteerd met zichzelf.
Dit kan niet anders. Wat kom ik hier doen? Wat betekent mijn leven hier op aarde? ...De zin...?  
Maak ik deel uit van een groter geheel, dat ik niet kan begrijpen? Waar ga ik naartoe, na het afleggen van
mijn aardse lichaam? Dat is ook de basis van vele religies. Waarom  en waarvoor leef ik?
Ik begrijp het...ik moe proberen het verband te leggen tussen mijzelf en de wereld om mij heen...
het mysterieuze verband in mij opnemen...

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

“Dé mens is een intrinsiek of wezenlijk deel van de werkelijkheid”

Onze ziel is veel ouder dan ons individuele  bewustzijn. Ons individueel bewustzijn is ontsproten aan een eeuwenoud wortelstelsel. Dit is het 'collectief of gezamenlijk'
onbewuste dat iets anders is dan het 'persoonlijk' onbewuste. Het is veel meer dan dat ! 
Het persoonlijk onbewuste is die laag van het onbewuste, die alle persoonlijke

ervaringen en inhouden, die we tijdens ons leven op het zuiver persoonlijke vlak hebben opgedaan, hebben opgeslagen. Die laag hebben we op een of andere manier
vergeten, verdrongen of onderdrukt. Hiertoe behoort ook ‘alles’, maar dan ook alles, wat we zelfs 'niet bewust' waargenomen hebben zoals vluchtige gedachten,
gevoelens en zelfs geuren. Ze zijn niet volledig door ons bewustzijn, onze bewuste waarneming, opgenomen. We kunnen met onze menselijke geest niet alles
opnemen wat we zien, horen, ruiken of voelen; ons menselijke brein maakt een selectie van alles wat op ons afkomt en ons bewustzijn kiest enkel wat op een
bepaald moment relevant is voor ons. Anders zouden we deze veelheid van indrukken niet kunnen verwerken!

Het gaat dus over mijn ziel, mijn SOUL...iets dat miljoenen jaren oud is..? Amai..?
En alles wat ik mee maak in mijn leven kruipt naar een  verborgen plaatsje in mijn SOUL 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Het gezamenlijk of collectief onbewuste zijn 'ook' alle mythische figuren die wij gecreëerd hebben met onze fantasie. Die al onze voorouders hebben uitgebeeld.
Het is  onze mythe-scheppende fantasie, zoals in de grotten van Lascaux! Dit is dé ‘grondvorm’ van onze psyche... dé 'basisstructuur' van onze pysche ! 
Als wij dromen kunnen deze mythologische figuren verschijnen als symbolen om onze innerlijke psyche te waarschuwen, te herstellen,  te vermanen,
het verleden te verduidelijken, en heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat onze droom een openbaring is naar de toekomst toe. 

Dit zijn de ‘oervormen’ van onze psyche. Ook wel ‘archetypen’ genoemd. ‘Arche’ betekent ‘bron’. Onze brontypen die ons typeren. Ik geef een paar voorbeelden: 

  • In de religie : een engel, het kind Jezus en de moeder gods Maria, het moeder-maagd type. De held : David, Samson. De wijze : Salomon, Noach, Confucius,
    Boeddha, Mozes. Ook mandala’s zijn archetypes. Arche betekent 'oer'. Oertypes.
  • In Sprookjes : de wijze man : Perkammentus, Obi-Wan Kenobi.  De oplichter: Reinaart de  Vos, Tijl Uilenspiegel.  De held : Robin Hood, Asterix, Batman.

De mens heeft de neiging de inhouden van de beelden in zijn onbewuste naar de wereld om hem heen te verplaatsen. De ‘innerlijke natuurkrachten’ worden
naar buiten geprojecteerd. 
Ik heb het reeds vermeld; de echte kunstenaar moet de mens wakker schudden uit zijn kwalijke projecties! 

Er zijn ‘instincten’ die de Natuur tot leven roept of wekt om het psychische evenwicht te herstellen of vooruit te helpen. Dit zijn dé krachten, die voor het
menselijke rationele bewustzijn ondoorgrondelijk zijn! 
Dit is ons ‘fantasiedenken’. Het is verbonden met de 'oudste lagen van de menselijke geest'. 
Deze liggen echter net onder onze bewustzijnsdrempel. 

Wij nemen het zomaar niet direct waar met onze bewuste geest. Het komt uit onze 'diepste natuur'! 
Hét ‘hart’ van ons fantasiedenken is hét symbool.
Amai, ik moe nu ook nog fantaseren .... wa gaan de mensen wel peinzen van mij... ze verklaren mij nu al zot..?

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

De kunstenaar Chagall had eens een droom:

Chagall L'apparitionChagall L'Aparition‘ik bevind mij in een grote kamer. In de hoek staat een éénpersoonsbed en ik lig erin. Het wordt donker. Plotseling komt er een opening in het plafond en een gevleugeld wezen daalt neer, met veel lawaai. Een geruis van slepende vleugels. Ik denk: 'een engel'?  Ik kan mijn ogen niet openen. Het wordt te licht, te helder. Nadat hij alles doorzocht heeft, verheft hij zich weer en verlaat de kamer door een spleet in het plafond en neemt al het schitterende en hemelse met zich mee. Het wordt opnieuw donker en ik wordt  wakker’.
Chagall heeft deze belevenis geschilderd  en noemde deze ‘l’Apparition’. Dit  was een openbarende droom, waaruit Chagall moed en zekerheid haalde, om op de ingeslagen weg als schilder verder te gaan.
Symbolen komen bijgevolg uit ons ‘fantasiedenken’ en zijn irrationeel van aard. Wat wij meestal symbolen noemen zijn meestal ‘tekenen’. Ik ga in paragraaf symbolen daar nog dieper op in!

 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Het werkelijke inzicht berust op een instinct of op een mystieke participatie met anderen. De drang naar 'het begrijpen van de wereld' wordt echter opgedrongen door de Natuur zelf! 
Deze drang of libido (geen seksuele) is zeer heftig. Het komt vanuit zijn onbewuste instinctieve natuur! 
In de prehistorische grotten komt deze drang het best tot uiting. Daarom zijn de grotten van Lascaux daar een prachtig voorbeeld van om eens dieper op in te gaan.
De eerste figuratieve en abstracte kunst. 

Het Heelal wilde 'per se' geïnterpreteerd worden. Een wereldvisie drong zich op! De kunstenaar wilde 'dé tijdsgeest' uiten: 'wat doen we hier eigenlijk op aarde'? 
Het is hét ontluiken van ons eerste bewustzijn op aarde. De kunstenaar krijgt 'dromen en visoenen' en wil deze uitbeelden op de muren van een ‘donkere’ grot! 
Het mystieke aspect. Hij bouwt een hoge stelling, omdat de wanden 5 m hoog zijn. Bij kaarslicht laten ze hun verbeelding inwerken op de gewelven van de  grot...(...)

Op de figuratieve tekening zie je het goed: De kunstenaar zelf gaat in 'transcendentie'.
Hij ligt uitgestrekt op de grond, draagt een vogelmasker ( = hét teken van transcendentie) om zich te verplaatsen
in een 'andere geestestoestand'. Een vogel vliegt tussen hemel en aarde in de lucht en is daarom door de eeuwen
heen altijd een ‘teken’ geweest van de Alomtegenwoordige Grote Geest. Onze Heilige Geest. In de tekening zien
we een vogel op een stok zitten! 
De penis van de man is in erectie … het is een drift…instinctmatig! 
De kunstenaar is op zoek naar zijn oorsprong... hij uit zijn visie op dé wereld, op dé werkelijkheid!
De natuur en dieren fascineren hem en voornamelijk de paarden.

De afbeeldingen in deze grotten zijn bijgevolg een uitdrukking van een 'onuitsprekelijk mysterie'.
Zij moesten dit op een of andere manier uiten. Men dacht zeker niet na.
Het was een 'onbewuste uiting' van een gevoel; dat 'diep' van binnen leefde.
Het uitte zich spontaan en dat is nu net essentieel voor onze 'echte' creatieve processen.
Klik de afbeelding aan en ga binnen in de grot.

Een symbolische werkelijkheid. 
Het kunstwerk, het object moest een "overgang" verbeelden.
Een belangrijke overgang in het bewustzijn van de mens! Het primaire ontluiken van ons eerste menselijke bewustzijn.
Dé overgang van een dierlijk bewustzijn naar een menselijk bewustzijn. Onze psyche moest nog gestructureerd worden.
Ons denken is ontstaan uit dromen, visoenen en handelen! Niet uit dé rede! Wat men ook denkt, dit is niet realistisch.
Verdorie.. nog eens aan toe... als ik het goe versta... is mijne menselijke geest ontstaan uit dromen, visoenen  en fantasie....
Amai.. nu leer ik wel vele...yes

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Hé...  de grotten van lascaux, da fascineert mij wel....

Circle et étoiles Lascaux

Grotten van Lascaux

Op de tekening links zien we cirkels verbonden met een rechthoek. Op tekening rechts zien we een grote rechthoek, onderverdeeld in drie vierkanten en drie rechthoeken. Het uitbeelden van geometrische figuren zoals vierkanten, rechthoeken, driehoeken en cirkels maken maken deel uit van onze primaire psychische structuur. Een vierkant staat voor de aarde.
De cirkels, de bolletjes aan de rechthoek en dieren verbeelden de zon, maan en sterren. Het beeldt de relatie uit tussen de aarde/dier en het volmaakte, het goddelijke, het gehele. We zien dit terug in mandala’s en cirkels boven de hoofden van onze heiligen. Als een kunstenaar nu gekleurde vierkanten of cirkels begint uit te beelden is deze op zoek naar een psychisch evenwicht. Zijn psyche is ‘iewat’ op  zoek naar een herstel...?

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Bij de kunstenaar Mark Rothko, alom geprezen door musea en Sotheby, zien we dat  in grote getale. 
Hij geraakt er niet uit. Zijn kleuren werden alsmaar donkerder. Kleuren spelen ook een grote rol.
In Lascaux had men een bepaalde voorkeur voor de purperen kleur, onze religieuze kleur,
zie nog de purperen kleur van de stola van een  priester. Uiteindelijk genas Rothko niet en pleegde suïcide.

Uiteindelijk schilderde hij totaal niets origineel… toch was zijn kunst voor de ‘grote markt business’ fascinerend.
Hij was in ware zin, zijn 'primaire psyche voortdurend aan het herstructureren!
Hij was uit zijn psychisch evenwicht en dit uitbeelden hielp hem? 
Schilderij links is no.21 van Sothebys, uit 'The Schlumberger  collection' met als titel: ‘Red, Brown, Black and Orange’.
Maar liefst 44.965.000 $ werd  neergeteld voor deze 'painting'!...
Amai, amai .. ik begrijp niets meer van deze moderne wereld... hoe is het toch mogelijk  

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Ikke ... ga vlug weder luisteren naar die slimme...

De kunstwerken van Lascaux moet men totaal anders bekijken van deze van Rothko! Deze vroege kunstwerken waren overgangsobjecten bij uitstek.
Om te helpen onze 'brains' te structureren. Je kan bijgevolg deze grotschilderijen totaal niet vergelijken met deze van Rothko. Deze van hem zijn ontsproten
aan een geest met een 'mentale stoornis'. De grotschilderijen daarentegen waren net bedoeld om structuur te brengen in onze geest.
Deze waren  bijgevolg 'superorigineel'! Deze van de kunstenaar Rothko niet...maar blijkbaar wel voor de moderne mens.
Dit zegt 'ongetwijfeld' iets over ons maatschappelijk en cultureel bewustzijn.

Als men voor een schilderij van Mark komt te staan, moet de mens zich 'in alle stilte', net zoals in de halfduistere grotten, de beelden in zich kunnen opnemen.
Maar eerst hoort men dan in alle stilte deze uitleg gekregen te hebben. Dat zou al helpen om 'het psychishe evenwicht' bij de moderne mens te herstellen.
Hij wil terug, zonder het echt te beseffen, naar dit volmaakte evenwicht. De Moderne mens is 'echt' verdreven uit het 'Aards Paradijs', uit de Hof van Eden...
en zoekt wanhopig... naar rust... maar begrijpt 'zichzelf' niet meer?
Ja... juste... we zijn echt verdreven uit het aards paradijs.... ik kan er niet bij...crying

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

LascauxDetail

Dé psychoanalyticus Donald Winnicott (1896-1971) zegt dat een kunstwerk een 'transitioneel object'  is bij uitnemendheid.
En dat is nu net wat een 'echt groot kunstwerk' moet zijn!
Uitbeelden wat er in de ‘tijdgeest’ van de mensheid leeft. Het is een verborgen tijdsgeest die ‘drijft’ net onder
de bewuste waarnemingsdempel van de mens. De rijke mensen geven miljoenen dollars uit voor deze
'ongezonde projecties' van een kunstenaar!
 En dat leert ons 'iets' over onszelf. Over de onwetendheid van sommige,
over onze geest ...onze psyche. 

We hebben hier bijgevolg te maken met een ‘ongezonde’ participatie.
Vele geciviliseerde mensen 
hebben er geen flauw benul van hoezeer ze beheerst worden door
de
onbewuste drijfveren van hun cultuur? Vele mensen blijven daardoor hun ganse leven hangen in deze
ongezonde vormen. 
Het kan zelfs gaan om heel simpele zaken zoals, het bezit van een auto.
Komt men aan hun auto, dan komt men aan hem. 
Mijn huis, mijn duur kunstwerk, mijn echtgenoot of echtgenote, mijn kunst ?
Een transitioneel object bij uitnemendheid...? ...de verborgen tijdsgeest uitbeelden...? Potverdorie.... wa is  da nu were...    wacht ne keer...
Transitie is een overgang, omslag, een changement...dus een kunstwerk  moet een overgangsobject zijn....die uitbeeldt wat er in de mens leeft....
en die dan nog een wijst in welke nieuwe deugdzame  richting de geest van de mens moet evolueren...?
Amai.... nu zit ik serieus met mien haren in het hoofd....

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Wacht ne keer...ik ga ne keer proberen een goed voorbeeld te geven....yes

Hoe lager het bewustzijnsniveau van de mens, hoe minder zijn vermogen tot 'nuchtere overdenking' ontwikkeld is. Het gevolg daarvan is dat het mechanisme van projectie
veel sterker op de voorgrond treedt. De geciviliseerde mens ziet in een wakende, bewuste toestand meestal scherp het onderscheid tussen 'subject' en een 'object'.
Tussen 'zichzelf' en een vermeend 'kunstobject'! Maar op een lager bewustzijnsniveau  verdwijnen als gevolg van de beeldprojectie de grenzen tussen het ‘ik’ en de ‘buitenwereld’.
De innerlijke belevingen en de eigen psychische processen worden overgedragen op een andere persoon, een kunstobject, of op levende of dode natuur, en als in een spiegelbeeld gezien. 

bRACIS bACONZie het spiegelbeeldwerk van kunstenaar Francis Bacon. 
Titel : 'Figure Writing Reflected in Mirror'.
De figuur is vanzelfsprekend Francis zelf, die na suïcide van zijn vriend, de interne drang voelde te reflecteren in zichzelf... in zijn innerlijke.

Een kunstenaar of persoon, die alles niet goed begrijpt, creëert een wereld om zichzelf, die meer te maken heeft met de 'eigen' persoonlijke wensen, hoop,
belevingen en angsten dan met de objectieve realiteit. Deze eigen realiteit kan, maar hoeft niet, een bron worden van diepe teleurstelling en verkeerde interpretatie!
De massamens koopt  'dure' kunst omdat een kunstenaar een 'beroemd' persoon is of omdat men zich wil profileren als een persoon met een 'hoge status'.
Wat men koopt begrijpt men meestal niet. Francis begreep echter deze objectieve realiteit maar al te goed.  

Nu vertoa ik het .... Francis stijgt uit boven zijn persoonlijk denken ...
'Figure Writing Reflected in Mirror'  Hij is chrijft ter bezinning ter bezinning...
Verschillende papieren liggen op de grond...
We zien zijn rug in een spiegel
Ha.... die gele cirkel, bewust of onbewust geschilderd... da is niet zomaar een cirkel... zeker ?
Ha... hij is op zoek naar zijn goddelijke diepe innerlijke... de goddelijke mandala ...
Ha .. nu heb ik het vast .....
 
                           

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Als ik het goed  begrijp,  er zijn dus negatieve en positieve projecties ...? k'ga verder luisteren naar die slimme gasten.... 

Het is bijgevolg ongezond als een volwassen mens zijn individuele zelfstandigheid inlevert...zijn eigen volwassenheid... dan is er iets kwalijk aan de orde! Er zijn niet veel mensen
die instaat zijn om de omvang te zien van hun ‘eigen persoonlijkheid’. Daar komt het infeite op neer.

Door negatieve projecties gaat de mens soms zijn eigen negatieve en afwijkende neigingen op andere personen overdragen.
Op deze manier ziet deze persoon zijn eigen kwaadaardigheid over het hoofd en bekritiseerd hij de andere.
Hij voelt zich zoveel beter...zoveel meer dan die andere? Bij een positieve projectie kan de mens zichzelf psychisch genezen.
Oei.. oei.. oei....   ... is da die oorzaak van al die extremisten....? Ernstige negatieve projecties....?

Voornamelijk op artistiek gebied ziet men heden ten dage veel negatieve projecties.
Goede creatieve kunst hoort een 'bevrijdende projectie' te zijn zoals in de grotten van Lascaux! 
Vroeger was het zo dat de wilde dieren functioneren als een uitbeelding van onze eigen affecten en hartstochten en dat had een positieve invloed op de kunstenaar zelf.
Nu is dat nog net zo, maar de klemtoon ligt nu op 'het dierlijke' in de moderne mens zelf. Hij is blijkbaar zijn animale of dierlijke oorsprong vergeten,
met alle gevolgen vandien voor zijn geest. Dit onderscheid is belangrijk voor de geestelijke  gezondheid van de maatschappij.
"Een groot kunsteaar moet deze kwalijke projecties in de maatschappij herstellen"!

"Het verdwaalde bewustzijn moet hersteld worden”!
Daarom worden er door de Natuur speciale krachten in het leven geroepen, die ondoorgrondelijk zijn voor het menselijke rationele denken.
Er zijn dan instincten, die door de Natuur tot leven gewekt worden, om het psychische evenwicht te herstellen.

Een groot kunstenaar oefent dan, zelfs buiten zijn wil om, een compensatoir effect uit op de maatschappij.
Zijn bewustzijn komt op ‘oneindig’ te staan. De maatschappij merkt dit natuurlijk niet op, net omdat zij nog vasthangt aan haar oude ongezonde projecties.

Maar de kunstenaar die door de Natuur deze zegen mocht ontvangen wordt ook door ‘ongeziene krachten’ begeleid, waar de modale burger niet het ‘minste inzicht in heeft.
Dit is nu net hét ‘creatieve aspect van dé werkelijkheid’.
Eerlijk gezegd... dat is een hele serieuze opgave.... ik wil dat wel maar ik kan dat toch onmogelijk uit mijzelf...
Het verdwaalde bewustzijn van de mens herstellen...?  Ongeziene mysterieuze krachten die mij kunnen begeleiden.... 

Da wil dus zeggen dat oorzaak en gevolg zomaar verdwijnen uit de dagelijkse gebeurtenissen en  dat er eenn nieuw  fenomeen zijn intrede doet....?
De intrede van 'supercreativiteit'...de werkelijkheid... ded gebeurtenissen rondom mij in de toekomst worden opnieuw  geordend...  heringericht ....
Amai... ik  val bijna mijn van mijne stoel...? Het is dus een toatle werdergeboorte in mijn geest...?

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

5. Synchroniciteit

Nu... is mijn interesse toch echt wel gewekt.... wa zeggen ze nog...?

Synchroon betekent…gelijktijdig, tezamen of gelijktijdig verlopen. 
In ons universum bestaat er een ordeningsprincipe. Onze gebeurtenissen verlopen niet toevallig.
Deze zijn gestructureerd en verlopen in een bepaald  patroon. Deze patronen veranderen voortdurend
maar keren altijd terug.
Onze werkelijkheid wordt op een of andere wijze in onze geest omgezet.
In onze geest worden zij ‘psychische gebeurtenissen’! 

Even een slecht voorbeeld om het duidelijk te maken:
Een gebeurtenis die gelijktijdig verloopt zonder oorzakelijk verband.
Bv. Ik moet niezen en terzelfdertijd scheert een straaljager over mijn huis.
Hier is duidelijk geen 'zinvol' verband tussen deze twee gebeurtenissen.
Tweede voorbeeld maar nu tussen een 'gedachte' en de 'toekomstige', bijna gelijktijdige verlopende gebeurtenis.
We zijn op reis in het buitenland en dineren in een ver afgelegen knus restaurant.
Ik spreek heel toevallig over een oude vriend(in), die ik in jaren niet meer gezien heb, en graag eens zou terugzien.
Enkele minuten later stapt deze vriend(in) zomaar, tot mijn grote verbazing, dit restaurant binnen.
En ik zeg onmiddellijk: 'Ik heb net over jouw gebabbeld en zie, hier sta je nu plots'!

Dit zijn geen zinvolle gebeurtenissen met grote betekenis doch deze bestaan 'echt', als wij er maar oog voor hebben!
Om dit moeilijk onderwerp eenvoudig uit te leggen is een droom een goed voorbeeld.
Een droom kan gaan over het verleden, het heden maar ook over de toekomst.
Toekomstige gebeurtenissen kunnen hun schaduw achterwaarts werpen en bepaalde vormen van gedachten wakker roepen in een droom.
Ook bij wetenschappers kan na een lange zoektocht in al hun experimenten, een bepaalde droom soms de uitkomst geven. ‘De appel valt van de boom’!

Nog een heel slimme  die wa zegt:... de fysicus Wolfgang Pauli, Nobelprijswinnaar natuurkunde: 
"We moeten onze ideeën wat betreft de evolutie van het leven dringend herzien. Er is een onderling verband tussen onze ‘onbewuste’ psyche en alle biologische processen.
Toevallige mutaties in onze evolutie zouden zoveel meer tijd gevraagd hebben om ‘zinvolle’ goed aangepaste variëteiten in het leven te roepen. 
Grensfenomenen en uitzonderlijke gebeurtenissen hebben een grote invloed gehad op onze evolutie!
Zinloos toeval bestaat niet en al onze gebeurtenissen zijn in ‘het geheim’ geordend!
Onze diepste ‘verborgen gedachten’ zijn afgestemd op onze omgeving zonder dat wij dat echt beseffen.."

 Onze ideeën over de evolutie herzien...? Dus,  als ik het goed versta... verlopen de gebeurtenissen in de toekomst volgens een 
duidelijke geordend  patroon ... afhankelijk van mijn persoonlijke gedachten....  ... amai... zweet breekt mij uit... k'ben er niet goed van...?
Er is dus een verband tussen mijn persoonlijke geest en materie.... hoe is dat nu mogelijk..? Leg da nog ne keer uit..... >>>

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Synchroniciteit verwijst naar het diepe verband tussen onze psyche en materie. Onze geest en gebeurtennissen die plaatsgrijpen in de materie van de wereld.
Uiterlijke en innerlijke gebeurtenissen zijn op een of andere geheimzinnige wijze ‘zinvol’ met elkaar verbonden.
Er is niet altijd ‘een oorzakelijk’ verband, wel een toekomstig gericht verband. En dat is nu net het ‘creatieve’ aspect van de werkelijkheid,
die uiterst belangrijk is voor dé creatieve kunstenaar. Het is hét belangrijkste element voor Grote Kunst. 
Deze symboliek is uiterst belangrijk voor visuele kunsten! Het helpt om inzicht te krijgen in het wezen van ons bestaan.

Het onbewuste, de ZIEL van alles, in onze evolutie is wel degelijk ‘doelbewust’! 
Bepaalde  voorvallen in onze evolutie zijn zo ontoevallig dat deze wijzen op bepaalde ‘creatieve’ scheppingsdaden,
die dan nog eens op ‘bepaalde juiste tijdstippen’ voorkomen in de natuur! Dit is synchroniciteit in zijn ‘zuivere vorm’! 
Nu terug naar de droom.

De droom van Jacob uit het Oude testament. Zijn hoofdkussen is een steen en hij droomt dat engelen op en neer gaan op een ladder, die tot de hemel reikt.
Bovenaan staat God de Vader, die hem het land Kanaän beloofd. We zien hier de geheime relatie tussen de heilige steen en de menselijke geest

Nog voorbeelden: de visoenen in de grotten van Lascaux. Het visioen van Chagall. 
Dit zijn allemaal dromen over dé toekomst. Dit zijn openbarende dromen, die ingebouwd zitten in onze psychische structuur.
Al deze zaken zitten ingebouwd in de organiserende structuur van de natuur! 

Er is een aloude ordeningskracht, die zowel onze fysische natuurwetten als hét psychische regelt. 
Er is dus toch 'iets'... iets dat onze verbeelding te boven gaat.... Ha... da wil ik wel eens uitbeelden....! smiley

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Er is ook een relatie tussen De Steen, de materie en onze psyche.... dat zien we overal ter wereld.  Voorbeelden:

De grot van Maria in Lourdes. 
De Klaagmuur voor de Joden in Jeruzalem... een hoop..  en maar klagen.... tegen die stenen... wie is t'er daar toch mee begonnen ...?


De Steen van AbrahamKaäba MekkazDe Steen van Abraham in de El Omar moskee in Jeruzalem,
waar Abraham zijn zoon moest offeren als bewijs voor zijn geloof in god. 

Een heiligdom voor zowel christenen als moslims.
Ook de Kaäba, de Heilige Kubus in Mekka voor de Islam, waar duizenden moslims dagelijks rond lopen.
In de hoek van de Kaäba  bevindt zich de Helige Steen, die volgens de Islam uit het paradijs 
afkomstig is en door de engel Gabriël aan Abrahim
(Abraham voor de christenen) gegeven werd. Volgens de overlevering was
deze steen oorspronkelijk wit maar door de zonden van de mens is deze zwart geworden.
Eigenlijk is het een meteoriet die uit de hemel gevallen is… van God gezonden?

Er is bijgevolg een duidelijke relatie tussen de Steen, onze materie en onze geest.
Tussen onze gedachtegang, onze dromen en gebeurtenissen! 
Tussen onze psyche en gebeurtenissen in ons leven... ook met toekomstige verwachtingspatronen. Onze geest creërt deze en legt een verband met stenen.
De Natuur zorgt voor een planmatig gestuctureerd verloop. Zijn creativiteit is echter grenzeloos.
Als ik het goed begrijp zijn er ontelbare mogelijkheden en waarschijnlijkheden.... als het zand der zee.....blush

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

En een droom nu.... hoe moet ik da zien....? 

In een droom of visoen is de tijd van geen belang meer... net zoals in mythen.
Het is een oorzaakloze ordening om het natuurlijk evenwicht te herstellen.
De tijdgeest heeft bepaalde zaken reeds opgemerkt zonder dat wij ons daar (misschien) met onze ‘bewuste’ geest ‘bewust’ van zijn!
Dit deel van de tijdsgeest wil het menselijke bewustzijn weer op het rechte pad zetten. 

Ruimte en Tijd spelen hier geen rol meer! Ook de droom is niet meer tijdsgebonden en anticipeert hierop.
Het is als het ware een ‘Grote Geest’, die onze geest en materie wil ‘raken’! 

De psyche raakt hier nog verfijnder de materie. De droom kan het verleden en de huidige toestand uitleggen.
Maar de droom kan ook een openbarende droom zijn, die iets 'symbolisch' over de toekomst zegt.
Ha... zo een droom over de toekomst zou ik wel eens willen meemaken....

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

K'ga eens naar de  hedendaagse kunst kijken... 
Kubus van Arne QuinzeAmai... de kubussen van Arne Quinze in Oostende....?
En ze zijn verwrongen nu..? Wat is me da ...?
Moet die kunst voorstellen ...? Misschien wel mmoi, voor sommige...?   
Ha.. k'weet het...  chaotisch en ingedrukt...?
Ze drukken dus op een negatieve manier de verwrongen tijdsgeest uit....
De perfecte abstracte vorm van de kubus is weg...
H'heb toch al veel geleerd van die slimme gasten... 
Ja, Arne is diegene van de houten chaotische stellingen... 
t'is te hopen voor hem dat ze niet ne keer invallen ....
                      Amai... ze is ingevallen.... toppunt zou zijn dat ze deze nu nog zouden moeten wegnemen    
                    Ahwel... da zou ne keer een mooi voorbeeld zijn van een 'toekomstige' synchronistische gebeurtenis..... >>>>>>>

 
 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Nog eens een voorbeeld van een hedendaagse kunstenaar...?   Wa fotootjes zoeken...

Fabre HertFabre SabeltijgerFabre NeushoornFabre en EzelsorenFabre Eenhoorn

 


 

 

 

 

Amai... ik kan mijn ogen bijna niet geloven ....   ge meent da toch nie zeker .... allée .....  nu moet ik echt lachen....
Ge weet toch nog wel van de slimme mannekes en vrouwkes gezegd hebben....?  Schoon...?  Mooi ...?
We weten nu al dat schoonheid geen criterium is om uit te maken als we met kunst te maken hebben...
Dit is zonder weerga... een uitbeelding van het dierlijke of animale aspect van de mens....
Vroeger hadden we in de mythen, de Sater, die stond voor de gevaarlijke dierlijke aspecten van de mens..
maar nu... is het de mens zelf die staat voor het dierlijke.... dat is wel heel iets anders .....
De professors zeggen het volgende....

In onze westerse wereld hebben religies afgedaan als norm. Ze zijn uit de tijd. En ook de mythen en legenden oefenen niet meer de invloed uit, die ze vroeger hadden!
De mens zelf komt nu op deze plaats met zijn rede en de schoonheid. Hij weet het allemaal zoveel beter...een humane wereld...
Gans de wereld wordt nu een 'esthetisch fenomeen'.... geworden.

Een groot kunstwerk moet visionair zijn en dé toekomstige tijdgeest uitbeelden in de plaats van de hedendaagse! Net zoals in de grotten van Lascaux.
Het visioen naar de toekomst is weg....
Ook de synchronistie is weg.... zoals bij onze prehistorische mensen.
Wat is het gevolg...? 
Onze g
ebeurtenissen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, gaan samenvallen zonder oorzaak en gevolg... oorzaakloos!
Deze gebeurtenissen zijn verweven in een geheim web en deze beginnen bij  de mens sterke emoties op te roepen. 

Bij maatschappelijke ongezonde situaties in het bewustzijn, treedt deze synchronisatie heel duidelijk op de voorgrond. 
Deze min of meer gelijktijdig optredende gebeurtenissen komen bijgevolg overeen met sterke emoties en belevenissen....

Ik begin het te verstaan....enlightened  er zullen in de  toekomst ernstige gebeurtenissen komen die zeer hevig zullen inwerken
op de geest in de maatschappij en zo op iedere persoon... op het innerlijke bewustzijn van de mens enlightened

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Wa moet k'ik nu eigenlijk doen...indecision ?
 
'Wel,...een visionaire kunstenaar moet anticiperen op een totaal nieuwe tijdsgeest!' 
Die is hard nodig want de ‘onbewuste’ tijdsgeest veroorzaakt ontbinding. We zien ook veel psychische of mentale stoornissen in de moderne maatschappij! 
Natuurwetten zijn vaststaande, constante of onveranderlijke gebeurtenissen.
Het verschijnsel synchroniciteit echter, stelt een onmiddellijke
'nieuwe scheppingsact' voor. Het toevallige wordt een 'doelgerichte scheppingsact'
Het
creatieve aspect van dé werkelijkheid! Er ontstaat totaal iets nieuws. Een scheppingsact bij uitstek is net hét visionaire kunstwerk.

Gebeurtenissen kunnen geheel onverwachts verlopen en plots, zonder duidelijke oorzaak, op een heel andere manier dan onze bedoeling.
Ze worden, als het ware, van bovenaf gedirigeerd. Vandaar het terugkerende ‘goddelijke  aspect’ in de mythische kunst van vroeger.
Zonder deze vernieuwing of ‘echte’ creativiteit zou onze wereld nooit of nimmer ontstaan zijn!
Het toevallige karakter van de werkelijkheid staat garant voor iets totaal nieuws!
Echte grote vernieuwende creatieve kunst zou moeten de voorbode zijn van een nakende verandering in het bewustzijn.
Door oorzaakloze gebeurtenissen kan de werkelijkheid zich vernieuwen, veranderen, en evolueren!
De supergrote kunst is dé 'creatieve impuls'!

Bijgevolg, dé grootste creatieve impuls wordt van ’bovenaf’ gestuurd. Dat zien we nu toch duidelijk in onze menselijke geschiedenis.
Dit is net het ‘gezamenlijk’ onbewuste waar de meeste mensen en ook de kunstenaars geen weet van hebben, alhoewel zij er zelf dragers zijn. 

Moet een mens zich zorgen maken over zijn stofwissseling?
Of, hoe zit zijn hersenstructuur in elkaar? Alles wordt geregeld onafhankelijk van zijn denken of rede! 
Dus... bijgevolg... zullen mijn echte creativiteit en sychronistie elkaar oproepen...
Deze samenhang is dus geordend en doelgericht... 
En de werkelijkheid zal zich openbaren in de teokomst aan mij op telkens nieuwe creatieve manieren...en met een bepaald doel...
Amai...  dat is serieus....

Dat doel is reeds aanwezig in het heden en net daarom kan het openbaar worden in de dromen en visoenen van de grote kunstenaar.Philippe Smith Purple Brains 
De 'Grote Man' terkt zich niets aan van de hedendaagse beroemdheid van een kunstenaar. 
Jung zegt het volgende: 'In het 'archetype' wordt de synchroniciteit gestructureerd en mogelijk gemaakt'. 
In het woord archetype zit arche en type en betekent oer of bron en typisch.
Dit zijn typische ‘oer’ gebeurtenissen, die volgens een bepaald type of patroon verlopen. 

Het archetype synchroniseert de menselijke materie met de hem omringende gebeurtenissen.
Er wordt een brug geslagen tussen materie en geest. Tussen gebeurtenissen en onze psyche.
Het is een breuk in de Tijd! 
Ik resumeer even... alles gebeurt dus buiten de wil om van mijzelf...?   
Ik herhaal nog even... dat ik het beter versta.....
Mijn kunst moet zodoende een sychronistisch fenomeen zijn....
Ze moet visionair zijn, niet dierlijk en vooruit lopen op de tijd...blush
Ze moet een compensatoire invloed uitoefenen op de maatschappij ....
En dan nog eens aanwijzingen geven voor de toekomst.....
Er staat mij dus een ernstige taak te wachten....
Maar de 'Grote Man' zal mij helpen helpen...hoop ik....  ?
K'zou beter nog eens een boek schrijven ...    ?
Ik begrijp het ....

Deze overgang of transformatie is een instinct... een drift in de kunstenaar en zodoende de drijfveer
van poëzie, schilderkunst, wetenschap en van elke vorm van Grote KUNST
...       

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter