Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
Pinterest icon

Wat is creativiteit

 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Creativiteit

De belangrijkste en hoogste vorm van creativiteit wordt gevormd  door de werkelijkheid zelf.Universum & Earth
Het Creatieve Aspect van de Werkelijkheid.
Deze is ongeëvenaard! Maar hoe zit het nu met onze creativiteit? Wat moet een kunstenaar daaronder verstaan?

We weten nu al dat 'echte grote' creativiteit uit een onbewuste diepte naar boven komt. Zij heeft niets te maken met ons voelen en denken alleen.
Zij is veel meer dan dat. Ons voelen en denken is persoonlijk van aard. Schilderen of uitbeelden van emoties en gevoelens alleen is geen grote kunst.
Grote kunst vindt zijn oorsprong in intuïtieve fantasie  en is een 'psychisch fenomeen' eigen aan iedere mens. Psyche?

Wie was Vrouwe Psyche nu in de mythologie? "Schilderij van Psyche en Amor"
Psyche is een vrouwelijke persoon uit de Griekse mythologie. Psyche was een koningsdochter en had twee zusters. Zij was de geliefde van Eros (of Amor).
Psyche was zo mooi dat niemand met haar durfde te trouwen! Haar 2 zussen waren al getrouwd met een koninklijke prins maar Psyche was nog alleen.... 
...het ganse verhaal kan je lezen als je op Psyche klikt...
De moderne mens denkt dat de Grieken primitieve volkeren waren, die letterlijk geloofden in goden. Zij wisten echter heel goed  dat deze verhalen zo onwaarschijnlijk waren, dat ze zeker niet letterlijk op te vatten waren. De mythische verhalen spraken altijd tot de verbeelding om de PSYCHE
van de mens naar een hoger niveau te leiden! Vandaar de oorsprong van ons Woord Vrouwe Psyche.

Psyche en Amor

GROTE KUNST

 • Grote kunst moet onpersoonlijk van aard zijn.
 • Zij moet origineel zijn...maar denk eraan, voornamelijk kunstenaars zijn gevoelig
  voor 'cryptomnesie'. Zij denken een originele inval gehad te hebben, maar het gaat
  infeite om verborgen herinneringen. 
 • Zij moet de gemeenschap aanspreken op een fascinerende wijze
 • Zij moet ook een 'compensatoir effect' op de maatschappij uitoefenen.
 • Zij moet wijzen op de kwalijke elementen of projecties in de moderne tijdgeest.
 • Zij moet het psychische onevenwicht herstellen.
 • Zij moet een bevrijdende intuïtie zijn, die de mensen naar een hoger bewustzijn begeleid.
 • Zij moet tot de verbeelding spreken en een numineus karakter hebben.
 • Heb jouw onbewuste psyche lief om jouw creativiteit naar een hoger niveau te leiden.
 • Portretten of afbeelden van mens of dier zoals deze er in werkelijkheid uitzien, is geen kunst maar nabootsingsdrift. Een natuurproduct. Het kan wel mooi zijn, maar daarmede is alles gezegd. Geen symptoomproduct van de negatieve tijdsgeest uitbeelden maar een visionair kunstwerk maken. Die ingaat tegen de collectief negatieve onbewuste tijdsgeest!
 • De ZIEL of SOUL raken van de mensen. Ze doen bewegen naar een hogere differentiatie in hun bewustzijn! De EROS.
 • Is 'WIJSHEID' niet intelligentie verbonden met 'LIEFDE' ? Draag deze dan uit in jouw kunst! En wijs op de negatieve projecties.
 • Bijgevolg, hogere waarden uitdragen zoals de mythologische kunst van vroeger. De 'psychische façades' van de mens doorbreken.

>>>>...Heb je ook nog gedachten of voorstellen...?... Laat ze mij weten ....      <<<<< klik op mij !

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter