Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
Pinterest icon

Poetry

ThereisnoPOETRYlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoPOETRYlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoPOETRYlikePhilippeSmithPOETRY

Eenheid van Universum

er is niets gered als niet alles gered is
er is nacht nodig om de dag te begrijpen
er is duisternis nodig om het licht te begrijpen
er is kwaad nodig om het goede te begrijpen
er is leugen nodig om de waarheid te begrijpen
er is haat nodig om de liefde te begrijpen
er is oorlog nodig om vrede te begrijpen
er is verschil nodig om gelijkheid te begrijpen
er zijn diepten nodig om de hoogten te begrijpen
er is een hel nodig om de hemel te begrijpen
er is nacht nodig om de dag te begrijpen
er is dood nodig om het leven te begrijpen

Aarde en Maan
 

 er is vergankelijkheid nodig om het onvergankelijke te begrijpen
er is dwaling nodig om tot inzicht te komen
hoe schitterend en schoon zijn de dwalingen
het één kan niet zonder het ander
alles is één, niets is deelbaar
zowel het goede als het kwade
de Goede god en de Kwade god
het omgekeerde mysterie, de reden van ons bestaan
wie dit begrijpt heeft het leven gevonden
hoe meer men de Top nadert, des te meer raakt men de Diepte
klop op de poort zonder sleutel, ga in de Dood en kom tot Leven
ga daar waar nog niemand was ...?
de Vreugde van hoog boven is de Vreugde van diep beneden
almachtige vermogens in de cellen van de natuur
het zaad is geworpen, de dood-levende Materie kiemt in de oneindigheid
geen grenzen aan de Nieuwe Wereld, nog miljoenen jaren te gaan?
een kleine tijd zonder Tijd
de nieuwe aarde waar de Waarheid wonen zal, is een utopie...
niets hoeft te vluchten naar de hemel, alles is reeds voorhanden maar gij ziet het niet
het koningschap is in u en rondom, 2000 jaar zijn voorbij en nog niets heeft men begrepen
Goddelijke geboorte in de materie
Alles Heeft Zijn Tijd…

                                                           Philippe Smith ©

ThereisnoPOETRYlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoPOETRYlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoPOETRYlikePhilippeSmithPOETRY