Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
Pinterest icon

Schoonheid & Originalteit

 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

1. Schoonheid

Explosion of Life 'Philippe Smith'
M
isschien betekent kunst niets en is het enkel de 'schoonheid' die telt?
Schoonheid is slechts voor een deel subjectief.
Wat de ene persoon mooi vindt, is voor de andere misschien lelijk?
Maar als een landschap, een dier of een (kunst)-object mooi is,
daarom hebben we zeker nog niet met kunst te maken!

Kunst heeft misschien geen zin nodig?
Maar toch is het waarschijnlijk belangrijk eens dieper door te dringen 'in het wezen van de  kunst'.

Dr. Carl Gustav JUNG ( 1886-1961), kunstenaar, psychiater, psycholoog en grondlegger
van de analytische psychologie schrijft het volgende:
'Psychologie is de enige aangewezene onder  de wetenschappen om te betekenis van kunst uit te leggen'. 

'Kunst is in eerste instantie een ervaringswerkelijkheid'. Hoe ervaar ik dé werkelijkheid?
Dat is ook mijn mening...yes

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Een belangrijke element om uit te maken als we met Kunst met een grote K te maken hebben is dé ‘originaliteit’!

Een belangrijk thema is het psychologisch proces van de ‘verborgen herinneringen’. Bij iedere mens, doch voornamelijk bij kunstenaars speelt dat een rol.
Ze menen iets origineel gevonden te hebben, terwijl het om oude vergeten waarheden gaat! Men kan persoonlijk of gemeenschappelijk iets vergeten zijn. 
Dit noemt men ‘cryptomnesie’.

Inzicht en bescheidenheid is bijgevolg een mooi gave, ook mijn gave...yes   enfin... niet altijd ?

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

 

Philippe Smith  Big BangDe gemeenschappelijk herinneringen van de menselijke soort waarvan men de gemeenschappelijk bron vergeten is,
noemt men ‘fylocryptomnesie’Cryptomnesie is een Grieks woord en is samengesteld uit: 
kruptos = verborgen en mnèmè = geheugen.
Het is een ‘verborgen herinnering’. Cryptomnesie is het bewaren van een bericht en het vergeten van de bron ervan.
Fylocryptomnesie zijn de verborgen herinneringen van de menselijke soort in het algemeen.
Jung zegt: 'het is zo simpel dat het een enorme bewijskracht heeft'.

In ons dagelijks leven is dit schering en inslag. Men herinnert zich iets, maar beseft niet dat het om een herinnering gaat.
Het kan ook gaan om herinneringen uit de kindertijd.
 

Deze ‘verborgen herinnering’ komt aan de oppervlakte en dat wil dus zeggen dat zij in een  ‘onbewust deel’ van onze psyche zit.
Het waren eens bewuste inhouden die in het onbewuste verdwenen zijn en die zomaar, als bij toeval, daaruit weder kunnen opduiken.
De persoon in kwestie heeft  er niet het flauwste vermoeden van. Het kan gaan om: verlangens, impulsen, voornemens, waarnemingen en intuïties.
Meestal beseffen we dat niet! Maar niet deze Philippe Smith! Ik besef deze verborgen herinneringen maar al te goed...hopelijk jij ook? enlightened

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

 

Er is een nauw verband tussen cryptomnesie en creatieve processen! Bij een kunstenaar werkt het ‘verborgen geheugen’ heel goed maar dat weet hij /zij niet.

Creatieve processen komen vanuit het onbewuste, onafhankelijk van onze wil. De zogenaamde verrassende vondsten of originele invallen van een kunstenaar zijn voor een belangrijk deel te verklaren door cryptomnesie; een kunstenaar wordt immers in zijn ‘creatieve processen’ onbewust gedreven. Reeds gezegd, juist dé kunstenaar is super gevoelig voor cryptomnesieverschijnselen.
Maar ikzelf ben 'gelukkig' tot besef gekomen dat originele invallen zeldzaam zijn en dat is maar goed ook... potverdorie...
er lopen al genoeg 'dwazeriken' rond... die denken dan ze t'ei uitgevonden hebben... smiley

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

 

Philippe Smith  1ste BewustzijnCreativiteit bestaat bij de gratie van een ‘ontremde’ geest. En dat is wat ik doe: 'mij echt uitleven in mijn passie' 
Er is sprake van een soort ‘ontremming’ van het bewustzijn. Zo een bewustzijn wordt eigenlijk ‘iewat’ voor de gek gehouden -

de mijne niet wink- en er is ook sprake van ‘hypergevoeligheid’.
Dr. Jung, mijn Grote Favoriet,  zegt onder andere: 'Scheppingskracht is een 'oerbeleving';

scheppingskracht is sterker dan de mens zelf en wanneer ze dat niet is, is ze zwak en voedt ze onder gunstige omstandigheden een vriendelijke talentje'. Dus wat doe ik? 
Ik heb een ‘open geest’  en geef aan het onbewuste alle ruimte om de verborgen herinneringen in beeld te brengen. Er is een onlosmakelijk verband tussen mijn creativiteit en cryptomnesie. Ik ben er mij bewust van en net daarom veel slimmer dan de rest ... ha, ha  yes

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

 

Mijn visie .....

Bij vele kunstenaars is er weinig sprake van originaliteit of creativiteit maar bij mij zal je daar niets van merken!
De meeste hebben een zeker talent voor esthetica, de leer van de schoonheid. En daarmede is ook alles gezegd.... 

Maar wat is nu het verschil tussen esthetica en Kunst met een grote ‘K’ en welke vormen van kunst bestaan er?
We moeten toch tenminste weten waar we mee bezig zijn!
Zie volgende link Kunstvormen

 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter